Доц. Дияна Дерменджиева, проф. Николина Найденова, докторант Светла Стойкова и студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“ на Аграрния факултет на Тракийския университет посетиха регионалното депо за управление на отпадъците на Област Стара Загора, което се намира в землището на с. Ракитница. Там попадат отпадъците на 12 общини и 220 населени места.

На място се проведе изнесено обучение по дисциплините „Екологичен мониторинг“ и „Технологии за преработка на твърди отпадъци“.

Студентите наблюдаваха организацията по цялостна преработка на отпадъците, включително обезвреждане чрез депониране и оползотворяване с цел компостиране. Запознаха се и с документацията по собствен мониторинг на въздух, води, почви и проследиха цялостния цикъл на организация на отпадъците.

Дейността се осъществява от фирма Сорико ООД – гр. Нова Загора, чийто управител е студентка в Аграрния факултет на Тракийския университет – Ирена Минчева. Тя е магистър по МП „Екология на селищните системи“.  Тя и екипът ѝ от специалисти имат дългогодишен опит, който с радост опитаха да споделят в рамките на деня с включилите се студенти.

Фирма Сорико и Атлас Агро Сайънс гледат в обща посока – устойчиви и работещи решения, които се прилагат с цел благосъстоянието на околната среда. Благодарение на тези пресечни точки двете структури започнаха обмислянето на съвместни бъдещи дейности, които да засилят наличието на екологични практики в региона, а също и обучението и допълнителната квалификация на млади хора по съответните теми.