Патентованата безотпадна технология на продуктовата гама на ATLAS, постига не само високи резултати в озеленяването, но го прави докато намалява рискът от отравянето на почвите, намалява директните и индиректните парникови газове, възобновява структурата на почвата и допринася за зеленото и устойчиво бъдеще на нашия град, дом и общество. Чрез усвояването и преработката на отпадъка на пречиствателните станции, ATLAS успява да постигне:

КАКВО

ПРЕДЛАГАМЕ?

img11
icon1

По-зелени и чисти площи

icon2

Максимална оптимизация на бюджета

icon3

Устойчива и здрава екосистема

100

100%

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВАТА
БЕЗОТПАДНА ТЕХНОЛОГИЯ
ОРГАНИЧНИ БИОСТИМУЛАНТИ

product

КОИ
СМЕ
НИЕ?

КОИ СМЕ НИЕ?

В стремежа си към един по-зелен свят и устойчиви бизнес практики, през 21-ви век , Atlas Agro Science се превръща в ключова компия в новата ера на Up-Cycling. Ние подкрепяме ускоряването на прехода към кръговата икономика, като се присъединяваме към нейните основни принципи – по-малко отпадъци, по-голям растеж и иновации…..

ПРИСЪЕДИНИ СЕ

КЪМ НАШАТА

МИСИЯ

Нашия екип знае, че овладяването на по-съвършени производствени процеси в създаването на иновационни продукти е най-ключовото в намирането на перфектния баланс. Амбициозната ни работа и постигнатите резултати, биват забелязани от редица институции и различни компании. Те са в пълна корелация с вижданията и разбиранията на Европейската Комисия за зеленото бъдеще на света. Допирните точки на двете страни биват описани в редица становища, регламенти, стратегии, проектостановища и нововъведени цели.