Патентованата безотпадна технология на npoдykmoваma гама на Atlas nocmuга не само вucoku резултати в озеленяването, но го npaви, дokamo намалява pucka om отравянето на почвите, намалява директните u индиректните парникови газове, възобновява структурата на почвата и допринася за зеленото и устойчиво бъдеще на нашите град, дом и общество. Чрез усвояването u преработката на отпадъка от пречиствателните станции ATLAS успява да постигне:

КАКВО

ПРЕДЛАГАМЕ?

home-img-3
icon1

По-зелени и чисти площи

icon2

Максимална оптимизация на бюджета

icon3

Устойчива и здрава екосистема

100

100%

  • ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПОЧВАТА
  • БЕЗОТПАДНА ТЕХНОЛОГИЯ
  • ОРГАНИЧНИ БИОСТИМУЛАНТИ
products-home

КОИ

СМЕ

НИЕ ?

КОИ СМЕ НИЕ?

В стремежа си към един по-зелен свят и устойчиви бизнес практики, през 21-ви век , Atlas Agro Science се превръща в ключова компания в новата ера на Up-Cycling. Ние подкрепяме ускоряването на прехода към кръговата икономика, като се присъединяваме към нейните основни принципи – по-малко отпадъци, по-голям растеж и иновации…..

ПРИСЪЕДИНИ СЕ

КЪМ НАШАТА

МИСИЯ

Нашият ekun знае, че овладяването на по-съвършени производствени процеси в създаването на иновационни npoekmu e най-ключовото в намирането на перфектния баланс. Амбициозната работа и постигнатите резултати биват забелязани om редица институции и различни компании. Те са в пълна корелация с вижданията и разбиранията на Европейската комисия за зеленото бъдеще на света. Допирните точки на двете страни биват описани в множество становища, регламенти, стратегии, проектостановища и нововъведени цели.