РАСТИТЕЛНИ БИОСТИМУЛАНТИ ОТ НОВО ПОКОЛЕНИЕ

Вижте какво предлагат продуктите на ATLAS AGRO SCIENCE

Патентованата безотпадна технология на продуктовата гама на ATLAS, постига не само високи резултати в озеленяването, но го прави докато намалява рискът от отравянето на почвите, намалява директните и индиректните парникови газове, възобновява структурата на почвата и допринася за зеленото и устойчиво бъдеще на нашия град, дом и общество. Чрез усвояването и преработката на отпадъка на пречиствателните станции, ATLAS успява да постигне

По-зелени и чисти площи

Максимална оптимизация на бюджета

Устойчива и здрава екосистема

Mногокомпонентни органични биостимуланти

Продуктова гама

Ние сме ATLAS AGRO SCIENCE

Ние в “Atlas Agro Science” знаем, че ключът към задоволяването на съвременните нужди е в предлагането на полезен и иновативен продукт, без да се застрашава бъдещето на поколенията след нас. Човекът и природата са едно цяло и не бива да се поставят в антагонистични противоречия. Природата има значима роля за съществуването на човечеството и просперитета му, което следователно пряко резултира във взаимодействие с икономиката.
Изводът е, че хората са прекалено зависими от околната среда и не могат да си позволят риска да нарушават баланса в природата. Именно този принцип движи и поддържа отдадеността и ентусиазма на нашия екип.

Станете наш партньор

Екипът на “ATLAS AGRO SCIENCE” знае, че овладяването на по-съвършени производствени процеси в създаването на продукти е
най-ключовото в намирането на перфектния баланс.

Ето защо да се доверите на ATLAS AGRO SCIENCE

Амбициозната работа и постигнатите резултати на “Atlas Agro Science”, биват забелязани от редица институции и частни фирми, защото са в стопроцентова корелация с вижданията и разбиранията на Европейската Комисия за нашето зелено бъдеще. Допирните точки на двете страни в тази корелация биват илюстрирани в редица становища, регламенти, стратегии, проектостановища и нововъведени цели.