„Новата гора на София“ – 137 дка и много желание поставят основите за нов живот на цяла една гора

"Новата гора на София". Красноречиво име за една красива инициатива! [...]