От 8 до 10 юни 2023 г. в гръцкия град Солун ще се проведе изложението и конгресно събитие „Forward Green“ (FG Expo). То се реализира по съвместна инициатива на Федерацията на индустриите на Гърция (SBE), член на Enterprise Europe Network – Hellas, TIF HELEXPO S.A. и Българската стопанска камара. Инициативата има за цел да допринесе за прилагането на нов предприемачески манталитет в Гърция, основан на кръгова икономика, екологично развитие и трансформиране на бизнес моделите при опазването на природните ресурси и преминаването към устойчиво развитие. Този нов подход към икономиката се отнася до редица процеси, които изискват кръгово планиране, което започва с използването на суровини и води до производството, дистрибуцията, потреблението и рециклирането на консумираните продукти, така че най-малко количество отпадъците попадат в околната среда.

Атлас Агро Сайънс е компания, която активно работи в посока редуцирането на отпадъци, намаляване на вредните антропогенни влияния върху околната среда и въвеждането на безпрецедентни иновации при грижата за природата. Благодарение на тези свои предимства, а и като член на Българската стопанска камара и съвместно с CleanTech Bulgaria нашата компания получи специална покана за участие в международното събитие както от Министерството на икономиката на Република България, така и лично от Джордж Кремлис – председател на Бюрото на Конвенцията от Еспоо; председател на гръцка инициатива на ниво ООН за климата и културата; член на Европейската космическа агенция и Европейската банка за възстановяване и развитие; и почетен директор на Европейската комисия.

Интернационалното изложение FG Expo е насочено към компании, агенции, организации и правителствени представители, които възприемат съвременни практики за използване на суровини, строителни материали, технологии, енергия, рециклиране и опаковки. Събитието включва и изключително активен форум, ориентиран към съдържанието на кръговата икономика в сътрудничество с Европейската комисия, в който ще бъде представена стратегията на ЕС по темата за иновативни практики, примери за предприемачество, но и финансови инструменти. По този начин чрез иновативни решения и интелигентни партньорства се очаква постигането на положително въздействие върху намаляването на замърсяването на околната среда, повишаването на устойчивостта на продуктите и услугите, като същевременно се създават нови бизнес възможности.

 

Участието на Atlas Agro Science LTD в това събитие се осъществи в изпълнение на Дейност 4 „Demo days – End – user testing“ по проект „Innovative multicomponent plant biostimulant from sewege sludge“ („Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадъчни води“), изпълняван с финансова подкрепа предоставена от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021 по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.