Фирма Атлас Агро Сайънс, съоснователи на която са изследователите от Тракийски университет, гл. ас. д-р Дияна Дерменджиева и доц. д-р Георги Беев, получи наградата за „Агроиноватор на годината“ на церемонията по връчване на наградите „Агробизнесмен на България“.

Тържествената церемония беше организирана в НДК, в София, от  най-авторитетният агровестник „Български фермер“ по случай кръглата 30-та годишнина от основаването му.


Наградата бе връчена във връзка с разработения от д-р Дерменджиева и доц. Беев метод за конвертиране на утайки от пречиствателни станции за отпадни води в растителен многокомпонентен биостимулант, следвайки принципите на кръгова икономика, която е основен стълб на приетата от ЕС „Зелена сделка“.

Екипът им е разработил метод, който позволява утайките от пречиствателни станции на отпадни води да бъдат преобразувани в продукт за земеделието, при което се постигат няколко основни ефекта, свързани с екологията и опазването на околната среда. С разработката се постига намаляване на въглеродните емисии, които се изпускат във въздуха при селското стопанство и торенето с минерални торове. Другият постигнат ефект на научния метод е освобождаване капацитета на пречиствателните станции за отпадни води, тъй като утайките заемат голямо пространство. Прилаганите до сега решения за освобождаване от утайките са депониране или открито влагане в почвата, което е в разрез с редица наредби за безопасност. Тяхното решение позволява тези утайки да бъдат свободно използвани в земеделието след съответната преработка, при което се получава екологосъобразно производство на земеделската продукция, която ще бъде със значително по-здравословни хранителни стойности и по-устойчива на климатичните промени.

Припомняме, че екипът на стартиращата компания спечели в края на юли друга престижна награда – за създаване на иновативен продукт от агро-хранителната верига. Те взеха призовото място в EIT Food Innovation Prizes – национално състезание за стартиращи компании в агро-хранителната верига, на което бяха допуснати още осем участници, занимаващи се с иновации, свързани с производството на здравословни и безопасни храни.