Всяка година на 5 юни се отбелязва Световният ден на околната среда. Това е най-мащабното събитие в календара, посветено на опазването на природата. Този ден е избран от ООН като ден за повишаване на информираността на хората по света и за действие за опазване на природата. Отбелязва се в над 100 държави!

 

Ежегодно датата се чества под различен наслов. Тази година темата е „Only One Earth“. В превод: „Само една Земя“. Това е препратка към красноречивото английско изказване „There is no plan(et) B.“, или още на български – „Няма план(ета) Б.“ В действителност човешкото общество е напреднало изключително много в технологичен план през последните десетилетия, но не чак толкова, че с лека ръка да неглижираме зависимостта на собствения си живот от благосъстоянието на Земята. Ако нашият красив космически дом бъде унищожен от самите нас, човечеството няма да има възможността да продължи съществуването си на друга „синя точица“ в Космоса.

 

„Само една земя“ е лозунгът на първата конференция на ООН за околната среда на човека, проведена в Стокхолм през 1972 г. Това поставя устойчивото развитие в глобалния дневен ред и довежда до установяването на Световния ден на околната среда, в който се организират редица събития на местно, национално и глобално ниво. Те могат да включват от 1 човек до милиони души и насочват вниманието към полезни действия и практики, чрез които да допринесем към опознаването на околната среда. Това могат да бъдат полагане на грижа за градските зелени площи, организиране на информационни събития или дори засаждане на цяла нова гора.

 

По всичко личи, че във времената, в които живеем, устойчивостта е ключова за оцеляването на живота такъв, какъвто го познаваме. Когато има ясно осъзнаване на индивидуалното отношение и колективната отговорност, пътят винаги ще води към светлината в края на тунела. За екипа на „Atlas Agro Science“ е чест да бъде пример за българското общество в прилагането на устойчиви решения и иновации с цел по-доброто и зелено бъдеще на всеки един от нас.