Район Банкя – по пътя към „зеленото бъдеще“

На 03.08.2022 г. нашата компания имаше удоволствието да направи своето [...]