Всяка година на 5 декември отбелязваме Световния ден на почвата. За първи път официално това се случва през 2014 г., а датата е определена от Общото събрание на ООН. Основна цел на отбелязването на тази дата е да се привлече повече внимание върху важността на доброто състояние на почвите и да се насочат усилия към устойчивото управление на почвените ресурси.

Компанията ни се гордее с факта, че чрез работата си допринася значително за възстановяването на органичното вещество в почвата, подпомага нейното обогатяване и елиминира нуждата от приложението на минерални торове.

Почвата и растенията винаги са били основният фокус на Атлас Агро Сайънс. Чрез нашата дейност и грижата ни за тях ние успяваме да отдадем своя принос за намаляването на въглеродния отпечатък на България, за ограничаването на риска от отравянето на този ценен ресурс и за повишаването на степента на природосъобразност в озеленителните и земеделските практики. Благодарение на това полагаме добра основа за подобряването на благосъстоянието както на флората и фауната, така и на хората. Храната, която слагаме на масата си, въздухът, който дишаме, консумативите, с които храним животните си, и здравето и красотата на всички растения около нас са в директна зависимост от качеството на педосферата на Земята.

Известна поговорка гласи, че “каквото посееш, това ще пожънеш”, но за Атлас Агро Сайънс е важно и къде ще бъдат засадени тези семена. Защото всичко започва от здравата почва!