На 03.08.2022 г. нашата компания имаше удоволствието да направи своето поредно „зелено дарение“ на Столична община – район „Банкя“. Част от зелените площи в парк „Кестените“ ще бъде изцяло обработена с нашите течни биостимуланти за растения, които непрекъснато доказват своята ефективност в различни части на страната.

Район „Банкя“ също избра да насочи погледа си в посока изграждането на един нов и по-добър заобикалящ ни свят, разбира се, започвайки със значими действия на местно ниво.

Александра Велкова, нашият изпълнителен директор, и Габриела Минкова, маркетинговият директор на „Atlas Agro Science“, се срещнаха и обмениха идеи с представители на районната администрация – Рангел Марков, кмет на град Банкя, Веселинка Петрова, ландшафтен дизайнер, и Юлиян Александров, служител в Звеното за озеленяване.

Желанието за промяна и усилията за подобряване на градската среда от страна местното управление в лицето на многобройните общини, с които си партнираме, ни вдъхват истинска вяра, че България може да осъществи своето развитие по най-благотворния за всички ни начин.