Иновативната компания, посветена на опазването на природата, изпраща една наистина успешна година

 Темата накратко :

  • Atlas Agro Science LTD преминава процес на ребрандиране
  • Одобрен бенефициент е по проект „Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадни води“
  • Редица български общини се сдобиват с издавания от компанията „Зелен сертификат“
  • Участие на фирмата в множество инициативи и благотворителни каузи

Още от самото си основаване Atlas Agro Science LTD фокусира своите усилия в разработването и предлагането на практични и екологични решения и внедряването на устойчиви иновации в полза както на природата, така и на обществото. Започвайки като стартъп с изключително мотивиран екип и визионерска мисия, за краткото си съществуване компанията успява да докаже, че разполага с наистина сериозна експертиза и предлага висококачествени продукти. Изминалата година бе изключително интензивна, но и успешна за Atlas

Atlas Agro Science LTD и ребрандинг

Компанията преминава процес по ребрандиране, който спомага за хармонизирането на визуалния облик на организацията с нейните идеали и ценности. Новият автентичен външен вид на Atlas (новото лого, дизайн на сайта, изглед на социалните мрежи и т.н.) символизира растеж, устойчивост, равновесие и стабилност – четири основни за компанията ценности. Използвана е геометричната фигура квадрат като основна градивна единица в новата визуална идентичност, а това определено не е случайно. Квадратът също се състои от четири равни и еднакво важни части. Безброй малки цветни квадратчета, които, погледнати заедно, показват голямата и смислена картина. Това е и мисията на всеки един цветен квадрат на компанията – да покаже голямата картина на бъдещето.

Норвежки финансов механизъм: Проектът „Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадни води“

Вследствие на усилена и усърдна работа компанията успява да спечели финансова подкрепа, предоставена от Норвежкия финансов механизъм по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“. Тази финансова помощ беше ключът към реализирането на мащабен проект по развитието и усъвършенстването на всяко отделно звено на организацията.  Проектът „Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадъчни води“ успява да изведе Atlas Agro Science LTD до нови върхове. Като следва стратегия за минимизиране на негативното отражение от човешката дейност върху околната среда, компанията инвестира в разработване и усъвършенстване на многокомпонентните си растителни биостимуланти от преработени отпадни води. Също така проектът позволи по-нататъшното развитие на услугата за почвени и селскостопански тестове, която позволява създаването на продукти с индивидуални характеристики, отговарящи на нуждите на всеки клиент и в крайна сметка води до по-чисто и екологично земеделие. Резултатите от проекта постигнаха значително повишаване на конкурентоспособността на компанията.

Почетен “Зелен сертификат” от Atlas Agro Science за редица български общини

В действителност компанията вижда българските общини като основен партньор в процеса на устойчивия преход и реализирането на концепцията за “зелен град”. Зеленият сертификат представлява почетно отличие за успешно внедряване на иновативен многокомпонентен биостимулант в грижата за зелената система на града.  Създадените устойчиви връзки с над 15 големи български общини и няколко по-малки е доказателство, че държавната администрация проявява интерес към опазването на околната среда и осмисля мисията на компанията. Пред техните екипи и граждани на официални събития и срещи Atlas Agro Science LTD имаше възможността да представи както себе си и иновацията си, така и концепцията за природосъобразен мениджмънт. Тези събития са познати още и като “Demo days”, благодарение на които компанията достига  до нова аудитория, конкретни заинтересовани лица, структури и фирми, както и до обикновени граждани с афинитет към опазването на околната среда. Бяха проведени 20 демонстрационни дни из цяла България, сред които мероприятия като семинари за презентиране и тестване, изложения за представяне на иновативното решение и демонстриране на прототипа на продукта в комбинация с раздаване на мостри. Отчетен е голям успех и е достигнат огромен брой потенциални потребители.

Участие на Atlas в множество инициативи и благотворителни каузи

През изминалата година компанията имаше привилегията да бъде част от множество ключови събития, да участва в значими инициативи и да допринесе към най-различни полезни каузи. Сред най-отличителните събития са: Узана Поляна Фест 2023 – един от най-големите местни еко фестивали, който се проведе през летния сезон и бе посветен на климатичните промени; „Forward Green“ – важно международно събитие в Гърция, посветено на кръговата икономика, където компанията проведе „Demo Days“ по проекта, финансиран от Норвежкия финансов механизъм. Една от най-важните благотворителни каузи, предприети от Atlas, е дарение за ОФК „Спартак“, гр. Плевен. Компанията предостави на развиващия се футболен клуб течен биостимулант, наситен с хуминови киселини и микро- и макроелементи, който да спомогне за възстановяването и впоследствие поддръжката на футболния терен. Сред най-значителните дарения на почвени биостимуланти, осъществени от компанията, са и тези, част от партньорството ѝ със Столична община, за районите Банкя, Надежда, Възраждане, както и Борисовата градина и ОП “Паркове и градски градини”. Последните месеци компанията преживява истински подем. 2023г. за Atlas се характеризира с множество нови бизнес партньори, десетки реализирани проекти и още повече постигнати цели. Организацията продължава да провежда научни изследвания и полеви тестове, за да усъвършенства всеки един детайл и аспект от работата си. Това включва и разработката на нови висококачествени продукти към патентования и изключително полезен за природата асортимент.