Университетският преподавател и съосновател на нашата компания „Atlas Agro Science“, гл. ас. д-р инж. химик Дияна Дерменджиева, за пореден път ни даде повод за гордост! Съвсем наскоро тя получи диплом за принос в областите химия и екология.

Наградата бе присъдена за прилагане на най-добрите налични методи и иновативни решения при устойчивото управление на биоразградимите органични отпадъци в съответствие с приетите от ЕК насоки за действие относно кръговата икономика „За по-чиста и по-конкурентоспособна Европа“. Това поредно отличие единствено доказва смисъла на нашата неуморна работа във връзка с използването на устойчиви практики в полза на обществото и природата.

Огромни благодарности на д-р Дерменджиева, която отдава своя безценен принос както за развитието на компанията ни, така и за грижата за нашата планета чрез средствата на науката!