В лицето на инж. Симеон Симеонов, кмет на град Тервел, общината получи  престижната награда „зелен сертификат“ за въвеждане на иновативна технология в поддържането на зелената си система. Отличието беше връчено от Антония Терзиева, която е мениджър в „Atlas Agro science“.

„Успешното управление на един град включва иновативни и „зелени“ решения, каквито несъмнено предлага продуктовата линия на „Atlas Agro science“. Ефективното използване на природните ресурси и прилагането на принципите на кръговата икономика в грижата за околната среда са сред приоритетите на нашата общинска администрация. Надявам се това партньорство да е първата крачка  към един още  по-зелен и по-чист град Тервел!“, сподели инж. Симеон Симеонов по време на официалната среща.

„Само за няколко години постигнахме забележителни резултати в озеленяването. Течните растителни биостимуланти на Атлас Агро Сайънс, които са основани на анаеробно преработени утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води, започват да намират все по-широко приложение на територията  на различни български общини. Това е доказателство, че ефектът от тяхното използване е наистина видим и значителен. Освен това нашата работа допринася за намаляване на риска от отравяне на почвите и за понижаване нивата на директните и индиректните парникови газове. Щастливи сме, че сме част от изграждането на по-добрия екологичен пейзаж на България!“, заяви в допълнение Антония Терзиева.