Все повече черноморски общини в България правят смели стъпки по пътя на своето устойчиво развитие. Още един такъв пример е Община Поморие.

За своя избор да въведе иновативна технология за поддържане на своята зелена система общината беше удостоена с престижното отличие „зелен сертификат“. На официална среща признанието получи заместник-кметът на Поморие Янчо Илиев от Николай Минков – представител на „Atlas Agro Science“.

Още от пролетта на 2022 година растителността в града се наторява с препарати и торове, създадени чрез конвертиране на анаеробно разградени утайки от пречиствателни станции за вода. С въведеното от Община Поморие иновативно решение в озеленяването постепенно се постигат:

  1. Здрави и екологично чисти почви;
  2. 100% икономия от скъпоструващи минерални торове;
  3. Подобряване устойчивостта на растенията към абиотичен стрес;
  4. Задоволяване на необходимостта на растенията от микро- и макроелементи и др.;
  5. Укрепване на кореновата система и възстановяване на повредените корени;
  6. Намаляване на киселинността на почвата и повишаване на ефекта на органичната материя.

Община Поморие