За успешното прилагане на иновативен биостимулант в грижата за зелената система на града кметът на Община Кнежа Илийчо Лачовски получи „зелен сертификат“ от представителя на  „Atlas Agro Science“ Ивайло Минков.

„Продължавам да работя активно, за да гарантирам на нашите съграждани, че  Община Кнежа предлага устойчиви зелени решения за облагородяване на околната среда. Партньорството с екипа на „Atlas Agro Science“ е сигурна крачка към най-добрите европейски практики в постигането на нулев въглероден отпечатък.“, каза кметът Илийчо Лачовски при получаване на престижното отличие.

„Биостимулантите на „Atlas Agro Science“ са произведени по патентована безотпадна технология – от утайките на водата в пречиствателните станции. От една страна, продуктът решава важен екологичен проблем, какъвто е управлението на отпадъците с биологичен произход, а от друга – дава възможност за по-ограничена употреба на минерални торове в грижата за градската растителна система.“, разказа Ивайло Минков от „Atlas Agro Science“. „Вярвам, че ще разширим нашето сътрудничество в името на зеленото бъдеще на Община Кнежа.“, допълни той.

Радостта и удовлетворението от съвместната работа и дотук постигнатите резултати изразиха и останалите членове на екипите на общината и на младата ни компания.

Община Кнежа