Норвежки финансов механизъм

Значим успех с финансово измерение

„Атлас Агро Сайънс“ ООД има огромното удоволствие да сподели, че е одобрен бенефициент по Проект „Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадни води“.
Следвайки стратегията си за минимизиране на отрицателния отпечатък от човешката дейност върху околната среда, компанията ще инвестира в разработване и усъвършенстване на многокомпонентните си растителни биостимуланти от преработени отпадни води. Също така проектът ще позволи по-нататъшното развитие на нашата услуга за почвени и селскостопански тестове, която позволява създаването на продукти с индивидуални характеристики, отговарящи на нуждите на всеки клиент и в крайна сметка води до по-чисто и екологично земеделие. Резултатите от проекта ще доведат до повишаване на конкурентоспособността на компанията, създаване на нови работни места и намален отпечатък върху околната среда и климата.

Общ бюджет на проекта: 92 661 евро
Размер на безвъзмездното финансиране: 78 700 евро
Период на изпълнение: 01.08.2022 г. – 31.10.2023 г.
Предвидени дейности по проекта: Тестване на методологията; Подготовка за тестване за приемане от потребителите; Изготвяне на маркетинг стратегия; Тестване от крайни потребители; Проектен мениджмънт, одит и дейности по публичност.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм в рамките на Програма “Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335111 от 22.07.2022 г.

Линк към официалната страница на Норвежкия финансов механизъм в България – https://www.eeagrants.bg/
Линк към официалната страница на Иновация Норвегия (оператор на фонда) – https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/

ПОЛЗИ

Общ бюджет на проекта

Размер на безвъзмездното финансиране

% на безвъзмездно финансиране

Atlas Agro Logo

Нови етапи на развитие за „Атлас Агро Сайънс“

Както вече споделихме, младата ни, но бързо развиваща се компания наскоро стана бенефициент по Проект „Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадни води“.

В израстването на всяка успешна стартираща компания идва момент, в който първоначално заложените цели започват да придобиват още по-реални измерения. За „Атлас Агро Сайънс“ поредният такъв етап беше спечелването на възможност за реализация на гореспоменатия проект. В него ние заложихме на качественото усъвършенстване на всички аспекти на компанията ни. От провеждане на тестове за подобряване на продуктовата ни гама до обогатяване на портфолиото ни в експертното консултиране на земеделци и озеленители за изготвяне на индивидуализирана стратегия за действие. В допълнение, разкривайки нови работни места и налагайки по-активното приложение на устойчиви практики в бизнес средите в България, ние благоприятстваме за развитието на иновациите в страната. Периодът на изпълнение на проекта е 01.08.2022 г. – 31.10.2023 г., а предвидените дейности по него включват: Тестване на методологията; Подготовка за тестване за приемане от потребителите; Изготвяне на маркетинг стратегия; Тестване от крайни потребители; Проектен мениджмънт, одит и дейности по публичност.

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Норвежкия Финансов Механизъм в рамките на Програма “Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“ по Договор за безвъзмездна финансова помощ 2021/335111 от 22.07.2022 г.

Линк към официалната страница на Норвежкия финансов механизъм в България – https://www.eeagrants.bg/
Линк към официалната страница на Иновация Норвегия (оператор на фонда) – https://www.innovasjonnorge.no/en/start-page/eea-norway-grants/

ООН обяви 2021 г. – 2030 г. за Десетилетие за възстановяване на екосистемите – глобална инициатива за засилване на връзката между хората и природата. Тя е неразривна, но динамиката й се променя драстично – след масовата експлоатация на природните ресурси днес основната ни задача е възвръщането на екологичното равновесие.
www.eeagrants.bg/programi/okolna-sreda/novini