За нас

За нас ATLAS AGRO SCIENCE

За ATLAS AGRO SCIENCE

В 21-ви век всеки се стреми към един по-зелен свят, по-зелени бизнеси и по-устойчиви планове за реализация. Всичко това е породено от наболялата тема за екология и кръгова икономика, която с всяка година набира все повече популярност и последователи. В това число влизат о громни монополистични организации и предприятия до малки и средни бизнеси, тепърва развиващи се в корпоративния свят.

Естествено, ценностите и идеалите на “Atlas Agro Science” не се различават от тези на всеки друг развиващ се бизнес в сферата на екологията. За нас е от огромна важност опазването на околната среда, използването на рециклирани продукти и имплементирането на отпадъчна суровина в производството с цел намаляване на замърсяването. Фирмата не само се уповава на принципа на кръговата икономика, но и успешно успява да реализира продукти с нулев отпадък, което ни дава голямо предимство пред конкурентни, но неустойчиви бизнеси в същия сектор.

Ние в “Atlas Agro Science” знаем, че ключът към задоволяването на съвременните нужди е в предлагането на полезен и иновативен продукт, без да се застрашава бъдещето на поколенията след нас. Човекът и природата са едно цяло и не бива да се поставят в антагонистични противоречия. Природата има значима роля за съществуването на човечеството и просперитета му, което следователно пряко резултира във взаимодействие с икономиката.
Изводът е, че хората са прекалено зависими от околната среда и не могат да си позволят риска да нарушават баланса в природата. Именно този принцип движи и поддържа отдадеността и ентусиазма на нашия екип.

Стратегия на АтласКорпоративно представяне Атлас

Нашата История

Атлас Агро Сайънс разработва иновативни решения за усвояването на отпадъчни утайки и преработването им чрез безотпадна технология в мултикомпонентни продукти за агро бизнеса и цветарството.

ПРОБЛЕМЪТ

На годишна база в България се образуват над 1 милион тона утайки, които не намират ефективни и достъпни начини за депониране. Следователно биват изхвърляни в природата, където замърсяват околната среда, почвите и водите. От друга страна поради големият прираст на населението и увеличаващите се нужди от храна земеделската индустрия използва прекомерни количества минерални торове и пестициди, които унищожават почвите, замърсяват продукцията и водите, като водят до значителни здравословни рискове за нас хората.

В целите за устойчиво развитие ЕС издава директиви имащи за цел намаляването на използваните минерални торове с 30% и пестициди с 50% до 2030.

РЕШЕНИЕТО

В ATLAS успяваме да се борим с проблемите произтичащи от двете индустрии, а именно замърсяването на околната среда от отпадъка на пречиствателните станции и отравянето на почвите чрез прекомерно използване на химични минерални торове. Преработвайки утайката чрез патентования ни безотпаден метод и превръщането им в 100% екологичен течен буостимулант, ние спомагаме за регулираното и контролирано депониране на отпадъка и с готовия продукт защитаваме почвите, като елиминираме използването на минерални торове.

Ползите са не само повишаване растежа и здравината на третираните площи с до 80% и оптимизиране на разходите си за торене с до 50%, но и премахват нуждата от презапасяване на почвите с минерални торове с до 100%.

НАШИТЕ ПОСТИЖЕНИЯ

ПРОГРАМИТЕ, ПО КОИТО НИ ОДОБРИХА

1. EIT Food RIS Innovation Prizes
2. EIT Food Test Farms
3. EIT Climate-KIC Accelerator
4. EEA and Norway Grants (2014-2021)

НАШИЯТ ЕКИП

Екипът на “Atlas Agro Science” знае, че овладяването на по-съвършени производствени процеси в създаването на продукти е най-ключовото в намирането на перфектния баланс

Александра Велкова

Изпълнителен Директор

Николай Минков

Маркетинг и Реклама

Габриела Минкова

Маркетинг Директор

Доц. Д-р Георги Беев

Развойна дейност Микробиолог, Еколог

Гл. Ас. Д-р Дияна Дерменджиева

Развойна дейност Еколог, Химик

Работи с нас

Ако искате да станете част от екипа или да натрупате опит, като стажант, свържете се с нас.