ЗА НАС

В 21-ви век всеки се стреми към един по-зелен свят, по-зелени бизнеси и по-устойчиви планове за реализация. Всичко това е породено от наболялата тема за екология и кръгова икономика, която с всяка година набира все повече популярност и последователи. В това число влизат огромни монополистични организации и предприятия до малки и средни бизнеси, тепърва развиващи се в корпоративния свят. Естествено, ценностите и идеалите на “Atlas Agro Science” не се различават от тези на всеки друг развиващ се бизнес в сферата на екологията. За нас са от огромна важност опазването на околната среда, използването на рециклирани продукти и имплементирането на отпадъчна суровина в производството с цел намаляване на замърсяването. Фирмата не само се уповава на принципа на кръговата икономика, но и успешно успява да реализира продукти с нулев отпадък, което ни дава голямо предимство пред конкурентни, но неустойчиви бизнеси в същия сектор.
Ние в “Atlas Agro Science” знаем, че ключът към задоволяването на съвременните нужди е в предлагането на полезен и иновативен продукт, без да се застрашава бъдещето на поколенията след нас. Човекът и природата са едно цяло и не бива да се поставят в антагонистични противоречия. Природата има значима роля за съществуването на човечеството и просперитета му, което следователно пряко резултира във взаимодействие с икономиката. Изводът е, че хората са прекалено зависими от околната среда и не могат да си позволят риска да нарушават баланса в природата. Именно този принцип движи и поддържа отдадеността и ентусиазма на нашия екип.

Нашата история

Историята на Атлас Агро Сайънс започва в Стара Загора. Както при повечето стартиращи компании, познати още като стартъпи, така и при нас ядрото на организацията е сформирано около привлекателна идея. В нашия случай идеята е не само атрактивна, но е наистина иновативна. Чрез превръщането на утайките от пречиствателните станции за вода в течни биостимуланти за растения ние създаваме продукт, който допринася за решаването на няколко екологични проблема и същевременно има значителна добавена стойност. В Атлас Агро Сайънс обичаме да казваме, че “всичко започва от здравата почва”, но истината е, че всичко започва от хората. Зад раждането на нашата компания стои екип от високо мотивирани, изключително ерудирани и предприемчиви личности, за които опазването на околната среда е основен приоритет. Доцент доктор Дияна Дерменджиева и професор Георги Беев са научните експерти, които разработиха концепцията и реализацията на патентована технология и полезния модел без еквивалент на световно ниво. Потенциал за разгръщането и бизнес развитието на тази иновация видяха Николай Петров Минков, Александра Велкова и Габриела Минкова. Всичко това доведе до основаването на успешен стартъп с отлични перспективи, който е способен да допринесе за усъвършенстването както на екологичния пейзаж на България, така и за повишаване устойчивостта в сферата на озеленяването и земеделието.

about img 2

ЗА ПРОБЛЕМА
И РЕШЕНИЕТО

ПРОБЛЕМЪТ –
над 1 милион тона утайки на година

На годишна база в България се образуват над 1 милион тона утайки, които не намират ефективни и достъпни начини за депониране. Следователно биват изхвърляни в природата, където замърсяват околната среда, почвите и водите. От друга страна, поради големия прираст на населението и увеличаващите се нужди от храна земеделската индустрия използва прекомерни количества минерални торове и пестициди, които унищожават почвите, замърсяват продукцията и водите, като водят до значителни здравословни рискове за нас хората. В целите за устойчиво развитие ЕС издава директиви, имащи за цел намаляването на използваните минерални торове с 30% и пестициди с 50% до 2030.

РЕШЕНИЕТО –
100% екологичен течен буостимулант

В ATLAS успяваме да се борим с проблемите, произтичащи от двете индустрии, а именно замърсяването на околната среда от отпадъка на пречиствателните станции и отравянето на почвите чрез прекомерно използване на химични минерални торове. Преработвайки утайките чрез патентования ни безотпаден метод и превръщането им в 100% екологичен течен буостимулант, ние спомагаме за регулираното и контролирано депониране на отпадъка и с готовия продукт защитаваме почвите, като елиминираме използването на минерални торове. Ползите са не само повишаване растежа и здравината на третираните площи с до 80% и оптимизиране на разходите си за торене с до 50%, но и премахване нуждата от презапасяване на почвите с минерални торове с до 100%.

КАКВО СМЕ

ПОСТИГНАЛИ

Въпреки предизвикателствата, Atlas Agro Science с гордост отбелязва отличните си постижения в различни състезания и конкурси. Компанията ни не само спечели признание, но и получи финансовата подкрепа и доверието на представители на Европейската комисия. Ето няколко от наградите, връчени на Atlas Agro Science от 2020 година насам:

about-3
Corporate-identity-Atlas-Agro-Science-Ltd-9 1
awards2

Партньори:

partners

Фондове:

fonds-1
about-3

ПРИСЪЕДИНИ СЕ

КЪМ  НАШАТА

МИСИЯ

ГРАДИ

БЪДЕЩЕТО!

Ако искате да станете част от екипа или да натрупате опит като стажант в нашата компания, свържете се с нас.