На официална среща между кмета на град Бургас и представителя на Атлас Агро Сайънс – Николай Минков – на общината и най-вече на нейния ръководен екип беше присъден специалният „зелен сертификат“, който компанията връчва за заслуги в местното управление с екологична насоченост.

„През 2022 г. започнахме един значим проект – да обединим усилията на иновативната компания „Atlas Agro Science“ и българските общини в изпълнение на нашата обща мисия за „зелен“ град.  Вашето доверие е сигурен знак, че все повече малки и големи български градове ще избират природосъобразния път за своето устойчиво развитие. Компанията ни ще продължи да предлага цялостен и интегриран подход при въвеждането на иновативна технология за третиране на зелените градски площи.“, каза Николай Минков при връчването на „зеления сертификат“ на кмета Димитър Николов.

Община Бургас е една от най-ангажираните по отношение на благосъстоянието, щастието и удобството на своите граждани. Тя полага ежедневни усилия за създаване и поддържане на красива, приветлива и функционална среда. Повечето от нейните приоритети са в пълно съответствие с тези на екологично ориентираната компания и по тази причина съвместната работа на двете страни продължава да жъне толкова големи успехи.