На 22.05.2023 г. в „Аграрен университет – Пловдив“ Атлас Агро Сайънс взе участие в среща с делегация от Европейския институт за иновации и технологии в храните – EIT – FOOD. Делегацията бе водена от изпълнителния директор на института д-р Анди Зинга.

Темата на международното събитие беше „Иновации в агро-хранителния сектор – изграждане на синергия за по-добри възможности.“

Представители на Атлас Агро Сайънс се срещнаха с лица от научноизследователските и иновационните общности, институциите и властта и обмениха ценен опит по темата. Бяха обсъдени и възможностите за сътрудничество по бъдещи проекти и разработки.

Засилен интерес към работата и продуктите на Атлас Агро Сайънс демонстрираха и други компании, предприемачи, изследователи, учени и студенти.

Участието на Atlas Agro Science LTD в това събитие се осъществи в изпълнение на Дейност 4 „Demo days – End – user testing“ по проект „Innovative multicomponent plant biostimulant from sewage sludge“ („Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадъчни води“), изпълняван с финансова подкрепа предоставена от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021 по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.