Миналата седмица Атлас Агро Сайънс взе участие в двудневно обучение в Sofia Tech Park, организирано от CleanTech Bulgaria по проект SPREAD2INNO.

Всички участници имаха възможност да участват в кръгли маси и обучения по темите:

– Разбиране на ключовите елементи за мащабиране на бизнеса

– Продажби и маркетинг

– Създаване на завладяващо представяне на бизнеса пред инвеститори

– Финансови инструменти за мащабиране

– Стратегически партньорства

– Добри практики и успешни примери, представени от доказани експерти и ментори от най-развитите иновационни региони

Освен изключително полезната теоретична част и създаването на нови контакти екипът на CleanTech Bulgaria предостави на всички присъстващи възможността да представят компанията си пред жури. Четири от най-обещаващите идеи бяха отличени. Горди сме да споделим, че нашата компания се представи безупречно и се нареди сред тези победители, получавайки специална покана за участие в следващата стъпка от програмата, а именно – да присъства на първата европейска академия, която ще се проведе в Италия между 5 и 7 декември. Там участниците ще могат да се срещнат с останалите 8 избрани екипа от Гърция и Италия, за да обменят ценен опит. По време на европейската академия всеки от екипите ще получи персонализирана подкрепа за комерсиализация на своите продукти/услуги чрез интензивни обучения в полза на подобряване на капацитет, свързаност и конкурентоспособност.

Своите огромни благодарности както за поканата, така и за предоставената възможност отправяме към целия екип на CleanTech Bulgaria!

Участието на Atlas Agro Science LTD в това събитие се осъществи в изпълнение на Дейност 4 „Demo days – End – user testing“ по проект „Innovative multicomponent plant biostimulant from sewege sludge“ („Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадъчни води“), изпълняван с финансова подкрепа предоставена от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021 по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.