На 11 май 2023 година в Литературен клуб „Перото“ се проведе финалното събитие по проект „CityZen“. Събитието бе с международен характер, а участие в него взеха представители на общини и регионални администрации, университети, НПО и градски градинари от регионите Кастилия и Леон (Испания), Централна Македония (Гърция), Байшу-Алентежо (Португалия) и Франкфурт (Германия).

 

Фокусът на мероприятието бе върху градското земеделие. Сред основните акценти  беше включването на този тип земеделие в нови финансиращи програми за училищни градини и зелени покриви. Бяха споделени добри практики и успешни примери, свързани с ресурсите в градовете и особено във все по-засушаващата се среда.

 

Използване на градски терени като „зелени оазиси“ става все по-популярно в наши дни. Atlas Agro Science имаше възможността да сподели своя богат опит от работата си с растения в градска среда. Иновацията на компанията значително допринася за благосъстоянието на разнообразните представители на флората в урбанистичния пейзаж. Интересът към работата и продуктите на компанията беше наистина значителен. С присъстващите фирмата успя да обмени ценни знания и практични съвети при реализиране на проекти, свързани с концепцията, известна като „зелен град“.

Участието на Atlas Agro Science LTD в това събитие се осъществи в изпълнение на Дейност 4 „Demo days – End – user testing“ по проект „Innovative multicomponent plant biostimulant from sewege sludge“ („Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадъчни води“), изпълняван с финансова подкрепа предоставена от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021 по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.

Ето и някои от снимките направени на мероприятието: