Кметът на Община Габрово Таня Христова получи „зелен сертификат“ от българската компания „Atlas Agro Science“ за успешното прилагане на иновативен биостимулант в грижата за зелената система на града. Връченото отличие е поредно  признание за усилията и въведените добри устойчиви практики на територията на общината. Тя е и сред най-екологично ориентираните в България. Освен че провежда собствени кампании в това информационно направление, насърчава мобилността на гражданите, подпомага техните инициативи с такава насоченост и насочва инвестиции в устойчиво базираните решения. Като резултат от многобройните си усилия наскоро Габрово беше обявен за един от 100-те климатично неутрални и умни градове до 2030 година.

„Визията ни за развитие е да мислим и действаме природосъобразно, иновативно и устойчиво. Партньорството с екипа на „Atlas Agro Science“ подпомага реализацията на екологичните ни идеи и е стъпка към постигането на климатична неутралност – цел, към която Габрово има ангажимент да бъде постигната до 2030 година.“, заяви кметът на община Габрово Таня Христова при получаване на отличието.

„С връчването на престижния „зелен сертификат“ на водещите български общини даваме ясен знак, че компанията ни се ангажира с разпространението и прилагането на принципите на кръговата икономика. Община Габрово е наш  активен и важен партньор в мисията да участваме в зелената трансформация на градовете.“, допълни екипа на „Atlas Agro Science“ при награждаването.