На 18.10.2023 година в Тракийски университет – Стара Загора на официално събитие бе презентирана нашата компания, а дейността ѝ бе дадена за пример.

Изключително горди сме, че в часовете по време на дисциплината „Системи за управление на околната среда“ доцент доктор Диана Дерменджиева имаше възможността да представи богатия опит на Atlas Agro Science пред студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда“, които понастоящем са в 4-и курс.

Дискутирани бяха всички екологични аспекти от работата на компанията, включително оползотворяването на утайките от градските пречиствателни станции за вода и управлението на отпадъците. Освен това със студентите бяха споделени и обсъдени ползите за растенията и почвата от хуминовите и фулво киселини и макро- и микроелементите, съдържащи се в продуктите на Атлас Агро Сайънс. Патентованата безотпадна технология, визионерският поглед и прилагането на устойчиви иновации правят компанията ни един от водещите пионери в България по пътя към реализирането на концепцията за “зелен град”, както по отношение на допринасянето за разпространението и реализирането на принципите на “Европейската зелена сделка”.

На студентите бяха раздадени мостри от продуктите на фирмата и информационно-рекламни материали относно дейността и продуктовия асортимент на младата ни организация. Те самите демонстрираха жив интерес към презентацията на научния ни експерт и зададоха важни и смислени въпроси, на които доцент Дерменджиева отговори с лекота и голямо желание.

Участието на Atlas Agro Science LTD в лицето на доц. д-р Дияна Дерменджиева в това събитие се осъществи в изпълнение на Дейност 4 „Demo days – End – user testing“ по проект „Innovative multicomponent plant biostimulant from sewege sludge“ („Иновативен многокомпонентен растителен биостимулант от утайки от отпадъчни води“), изпълняван с финансова подкрепа предоставена от Норвежкия финансов механизъм (Norway Grants) 2014-2021 по програма „Развитие на бизнеса, иновациите и малки и средни предприятия“.