Положителният пример на „Atlas Agro Science“ в прилагането на иновации за развитието на кръговата икономика и на биоикономиката представи нашият изпълнителен директор Александра Велкова по време на Академия „Иновации в агробизнеса“.

Събитието се организира от Клийнтех  България, Стопански факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Enterprise Europe Network – България, Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, Професионална асоциация по роботика и автоматизация (ПАРА), AI Bulgaria, Health and LifeScience Cluster и SpinOFF Bulgaria.

„Екоиновациите  винаги са били във  фокуса на бизнес развитието ни.  Патентованата безотпадна технология на продуктовата гама на Atlas Agro Science е нашият ключ към реализирането на успешна зелена трансформация в България и Европа.“, каза Александра Велкова по време на събитието.

В дискусията взеха участие много  ученици, студенти, предприемачи, представители на бизнеса и стартиращи предприятия. Те се запознаха със стъпките за изграждане на иновативен бизнес, неговото представяне пред света и откриване на възможности за финансиране. Развитието на иновациите в България и Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 също беше в дневния ред на Академия „Иновации в агробизнеса“.