Tехнологичен трансфер от чистата наука към реалния бизнес

Нашият продукт е уникален, притежава екологичен ефект и в същото [...]