Устойчивост

Нашата Мисия

Създадохме „Atlas Agro Science“ с визия за бъдещето и желание за по-здравословна и безопасна околна среда. Но това не е всичко, мисията ни е смела, иновативна и лесно разпознаваема. Нo защо е смела? Защото малко компании се осмеляват да мислят като нас, да работят като нас, и да мечтаят като нас. Цел номер 1 за нас е да преобразим бъдещето и да осигурим безопасен живот за бъдещите поколенията. А, защо е иновативна? Иновацията не е магия, нито е фокус, иновацията е извън рамките на общоприетото, иновацията е различна гледна точка, различен подход и различен начин. Тя е начин на мислене, и е в сърцето на „Atlas Agro Science“! Добре, а защо е лесно разпознаваема? В днешно време, малко компании имат ценности като нашите. За нас работата ни не е средство, а страст. Страст, която ни тласка по пътя на развитието и по-доброто бъдеще. Но, какво се опитваме да ви кажем с това? Не всеки е отдаден като нас, не всеки е склонен да работи в името на общото благо, не всеки има вяра каквато ние имаме в устойчивото и зелено бъдеще. Колко други компании видяхте през последната година, които са като нас? Не са много, нали? Именно за това нашата мисия и дейност са лесно разпознаваеми и отличителни.

ПОЛЗИ

ПО-ЗЕЛЕНИ ПЛОЩИ

по-малко минерални торове

по-малък разход

Защо ATLAS AGRO SCIENCE

Защо ATLAS AGRO SCIENCE

С иновативното решение на фирма “Atlas Agro Science” за конвертиране на анаеробно разградени утайки от пречиствателни станции в озеленяването ще се постигне:

  • Здрави и екологично чисти почви;
  • 100% икономия от скъпоструващи минерални торове;
  • Възможност да се възстанови нарушения баланс на органично вещество в почвите у нас;
  • Подобряване устойчивостта на растенията към абиотичен стрес;
  • Задоволяване на необходимостта на растенията от микро и макроелементи и др.;
  • Укрепване на кореновата система и възстановяване на повредените корени;
  • Намаляване на киселинността на почвата, повишаване на ефекта на органичната материя.

Съгласно използвания модел на производство, продуктът на фирма “Atlas Agro Science”, получен чрез конвертиране на компост от утайки от ПСОВ, представлява суспензия, съдържаща хуминови киселини, органични
вещества, микро и макроелементи. Освен това продуктът се характеризира с липса на тежки метали и контаминанти от микробиологичен и паразитологичен произход.

Ползата от прилагането на многокомпонентния течен растителен биостимулант, накратко наричан „Atlas Universal“, се състои не само в съдържанието на хранителни вещества (макро и микроелементи), изключително необходими за растенията, но и от възможността за тяхната пълна асимилация, постигната чрез добавката на фулво и хуминови киселини и приоритетно на калиев хумат в препарата, получен по напълно естествен път при конвертирането на утайки с химични реагенти.

През 2015 година, ООН постави 17 цели за устойчиво развитие в периода 2016 – 2030 година. Целите за Устойчиво Развитие (ЦУР), имат за задача да преобразят земята към едно по-хубаво бъдеще, а ето и защо надслова на програмата е „Да трансформираме нашия свят“. Ето как „Atlas Agro Science“ се вписва в тези цели.