УСТОЙЧИВОСТ

УСТОЙЧИВОСТ

our-mission

Създадохме „Atlas Agro Science“ с визия за бъдещето и желание за по-здравословна и безопасна околна среда. Но това не е всичко, мисията ни е смела, иновативна и лесно разпознаваема. Нo защо е смела? Защото малко компании се осмеляват да мислят като нас, да работят като нас, и да мечтаят като нас. Цел номер 1 за нас е да преобразим бъдещето и да осигурим безопасен живот за бъдещите поколенията. А, защо е иновативна? Иновацията не е магия, нито е фокус, иновацията е извън рамките на общоприетото, иновацията е различна гледна точка, различен подход и различен начин. Тя е начин на мислене, и е в сърцето на „Atlas Agro Science“! Добре, а защо е лесно разпознаваема? В днешно време, малко компании имат ценности като нашите. За нас работата ни не е средство, а страст. Страст, която ни тласка по пътя на развитието и по-доброто бъдеще. Но, какво се опитваме да ви кажем с това? Не всеки е отдаден като нас, не всеки е склонен да работи в името на общото благо, не всеки има вяра каквато ние имаме в устойчивото и зелено бъдеще. Колко други компании видяхте през последната година, които са като нас? Не са много, нали? Именно за това нашата мисия и дейност са лесно разпознаваеми и отличителни.

our-mission-2

ПОЛЗИ

0%
По-зелени площи
0%
По-нисък разход
0%
По-малко минерални торове

ПОЛЗИ

0%
По-зелени площи
0%
По-нисък разход
0%
По-малко минерални торове

ЗАЩО

UP

CYCLE

why

Нашето иновативно решение за преобразуване на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води превръща Atlas Agro Science в иновативна компания за по-здравословна и екологично чиста околна среда. Чрез използването на нашите продукти ние помагаме за постигането на:

Ние предлагаме решение на критичния проблем със съхранението на утайките в пречиствателните станции! Премахваме ограниченията в капацитета им и намаляваме функцията им на източници на емисии на парникови газове, включително азотен оксид (N2O) и метан (CH4). Тези газове имат значително по-голям парников ефект в сравнение с въглеродния диоксид (CO2). Освен това в необработените утайки често се съдържат патогенни микроорганизми, което представлява потенциален риск за здравето и опасения за епидемии.
Сегашният подход към утайките включва депониране или незаконно изхвърляне, като само малка част от тях се използват в селското чаване на емисиите на парникови газове и намаляване на замърсяването на почвата, въздуха и водата. Тези продукти са в съответствие с промените в политиката на ЕС, насочени към регулиране на принципите на кръговата икономика и улесняване на използването им в почвата и растенията. Нашият производствен модел е в съответствие с насоките на кръговата икономика, установени в плана за действие на Европейската комисия „За по-чиста и конкурентоспособна Европа“.

През 2015 година, ООН постави 17 цели за устойчиво развитие в периода 2016 – 2030 година. Целите за Устойчиво Развитие (ЦУР), имат за задача да преобразят земята към едно по-хубаво бъдеще, а ето и защо надслова на програмата е „Да трансформираме нашия свят“. Ето как „Atlas Agro Science“ се вписва в тези цели.

През 2015 година, ООН постави 17 цели за устойчиво развитие в периода 2016 – 2030 година. Целите за Устойчиво Развитие (ЦУР), имат за задача да преобразят земята към едно по-хубаво бъдеще, а ето и защо надслова на програмата е „Да трансформираме нашия свят“. Ето как „Atlas Agro Science“ се вписва в тези цели.

zero-hunger
Без глад
clean-water

Чиста вода и санитарно-хигиенни условия

quality

Сигурна работа и икономически растеж

glad

Иновации и инфраструктура

11

Устойчиви градове и общности

responsible

Отговорно потребление

Борба с климатичните промени

Борба с климатичните промени

Живот на земята

Живот на земята