[vc_row type=“in_container“ full_screen_row_position=“middle“ column_margin=“default“ column_direction=“default“ column_direction_tablet=“default“ column_direction_phone=“default“ scene_position=“center“ text_color=“dark“ text_align=“left“ row_border_radius=“none“ row_border_radius_applies=“bg“ overlay_strength=“0.3″ gradient_direction=“left_to_right“ shape_divider_position=“bottom“ bg_image_animation=“none“][vc_column column_padding=“no-extra-padding“ column_padding_tablet=“inherit“ column_padding_phone=“inherit“ column_padding_position=“all“ background_color_opacity=“1″ background_hover_color_opacity=“1″ column_shadow=“none“ column_border_radius=“none“ column_link_target=“_self“ gradient_direction=“left_to_right“ overlay_strength=“0.3″ width=“1/1″ tablet_width_inherit=“default“ tablet_text_alignment=“default“ phone_text_alignment=“default“ column_border_width=“none“ column_border_style=“solid“ bg_image_animation=“none“][vc_column_text]На официална среща на 8 септември беше подписан меморандум за сътрудничество между Атлас Агро Сайънс и Столична общинска агенция за приватизация и инвестиции (Инвест София). Водещи фигури на документалното официализиране на споразумението бяха Александра Велкова – изпълнителен директор на младата и изцяло екологично компания – и д-р Мария Христова – изпълнителен директор на Инвест София.

Двете страни обединяват сили и насочват погледа си в обща посока. Във фокуса на проекта за сътрудничество попадат, разбира се, всички приоритетни за Атлас Агро Сайънс тематични области, сред които – полагането на ежедневни грижи за природата и проактивното прилагане на принципите на кръговата икономика. Другото направление на меморандума за сътрудничество включва установяването, поддържането и развиването на активни взаимоотношения с инвеститори, чиито дейности са в унисон с устойчивите практики и решения на локално ниво и на по-глобално такова.

„Организациите ни ще популяризират града като добро място за инвестиции, като подпомогнат инвеститорите да превърнат инвеститорските интереси в реални проекти чрез различни „меки мерки“, които да служат като инструмент за добрата бизнес среда.“ Инвест София

Атлас Агро Сайънс притежава богат опит в природосъобразното управление на ресурси, оползотворяването на суровини и осъществяването на екологично релевантни и съответно най-полезни намеси в градската среда, допринасяйки най-вече за благосъстоянието на зелените площи.

Инвест София е част от общата администрация на Столична община, с която Атлас Агро Сайънс работи от години съвместно по различни проекти. Мисията на Агенцията е да подкрепя развитието на град София като модерен, прогресивен, иновативен, интелигентен и зелен град и превръщането му в притегателно и предпочитано място за стартиране и развитие на бизнес, развойни дейности, стартъп и предприемачески проекти от български и чуждестранни организации. Именно тук се откриват основите пресечени точки между Инвест София и Атлас Агро Сайънс.

Водени от общ стремеж и чрез подписването на меморандума, двете страни за пореден път затвърждават своята решителност да работят за подобряването на качеството на живот в множество от аспекти и демонстрират  готовността си да се отдадат с всички сили и средства на своята мисия.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]